Τίτλος: Δημόκριτος
Διεύθυνση URL: www.demokritos.gr
Κατηγορία: Επιστήμη | Τεχνολογία
Περιγραφή:
Η επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος". Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Η πολυκλαδικότητα των επιστημονικών περιοχών που θεραπεύονται στον ίδιο χώρο – φυσική, χημεία, μικροηλεκτρονική, βιολογία, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, πυρηνική τεχνολογία, ενέργεια, ραδιοφάρμακα- είναι μοναδική και οδηγεί σε επιστημονική αριστεία. Σημείο αναφοράς αποτελoύν επίσης τα επιστημονικά-τεχνολογικά επιτεύγματα και η ποιότητα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που παρέχεται.

Ετικέτες:
επιστημονική έρευνα, ερευνητικά κέντρα