Ο επισκέπτης και κατ’ επέκταση χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου greekwebsitesdirectory.gr, οφείλει να διαβάσει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών που ακολουθούν, κατά την επίσκεψη του στο site. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση, ειδάλλως αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του site. O ιδιοκτήτης του greekwebsitesdirectory.gr, δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιήσει τους όρους χρήσης και οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές.Δεσμοί προς άλλους ιστότοπους (Website links)
Στα περιεχόμενα του greekwebsitesdirectory.gr περιλαμβάνεται μια συλλογή διευθύνσεων και συνδέσμων προς άλλες ιστοσελίδες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών των ιστοσελίδων ή/και των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με αυτές καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν ο επισκέπτης του site αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.
Σε περίπτωση που το greekwebsitesdirectory.gr λάβει νόμιμη ειδοποίηση ή κοινοποίηση από τις αρμόδιες και μόνο Αρχές, ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία τρίτο πρόσωπο ή γενικότερα δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αμέσως το σχετικό σύνδεσμο και την προβολή του μέσα από τις σελίδες του.
Περιορισμός ευθύνης
Το greekwebsitesdirectory.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών δικτυακών σελίδων.
Το greekwebsitesdirectory.gr δεν φέρει ευθύνη, και δεν υποχρεούται στην αποκατάσταση της ζημιάς που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης – χρήστης των σελίδων ή/και τα μέλη των υπηρεσιών του, από αμέλεια ή τεχνικά προβλήματα, και επίσης δεν φέρει ευθύνη για «ιούς» που τυχόν θα κυκλοφορήσουν και θα προκαλέσουν προβλήματα ή οποιασδήποτε φύσεως ζημιά.
Ο επισκέπτης των υπηρεσιών της συγκεκριμένης σελίδας αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών και το περιεχόμενό τους παρέχεται «όπως είναι». Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το greekwebsitesdirectory.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και των περιεχομένων του, στα οποία και προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
Το greekwebsitesdirectory.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του greekwebsitesdirectory.gr θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνδεδεμένο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το greekwebsitesdirectory.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το greekwebsitesdirectory.gr.Διαγραφή Καταχώρησης
Το greekwebsitesdirectory.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιαδήποτε καταχώρηση ιστοσελίδας που διατηρεί στον κατάλογό του, χωρίς καμία προειδοποίηση.
Και σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Προσωπικών Δεδομένων δίνει το δικαίωμα στον χρήστη που έκανε την καταχώρηση να κάνει αναφορά και να διαγράψει την καταχώρηση του, πλήρως.Χρήση της Υπηρεσίας


Σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, συμφωνείτε ότι είστε πάνω από 18 ετών, ότι οι πληροφορίες, εφεξής “Περιεχόμενο” που συμπληρώνετε στην Φόρμα Καταχώρησης είναι δικές σας και συνεπώς είστε ο μοναδικός ιδιοκτήτης των δικαιωμάτων χρήσης των δεδομένων αυτών την στιγμή της καταχώρησης. Το greekwebsitesdirectory.gr δεν φέρει ευθύνη για την πορεία καταχώρησης των δεδομένων σας στην Φόρμα Καταχώρησης. Το greekwebsitesdirectory.gr χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Forms ( https://www.google.gr/intl/el/forms/about/ ) για την παραλαβή του Περιεχομένου και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την Φόρμα Καταχώρησης αυτομάτως αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου της υπηρεσίας του Google Forms.
Αποδέχεστε ότι παρόλο που προσπαθούμε να αποφύγουμε να συμβεί, το greekwebsitesdirectory.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για πράξεις ή παραλείψεις των χρηστών του, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατάχρησης ή οποιουδήποτε Περιεχομένου που μεταφορτώνετε.
Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και αν πιστεύουμε ότι είναι ελαττωματικό, κακής ποιότητας ή κατά παράβαση αυτών των Όρων.

Αποζημίωση για παραβίαση όρων
Συμφωνείτε επίσης να αποζημιώσετε και να μην διατηρήσετε από το greekwebsitesdirectory.gr  οποιεσδήποτε αξιώσεις από τρίτους που προκύπτουν από τη χρήση του.

Εγγύηση και ευθύνη
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ρητή ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, την ιστοσελίδα, το ακρίβεια των πληροφοριών ή των δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης βάσει της παρούσας συμφωνίας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΤΟ GREEKWEBSITESDIRECTORY.GR ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ Ή ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΛΗΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΟΣ.
ΤΟ GREEKWEBSITESDIRECTORY.GR ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΚΟΣΤΟΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ.