Τίτλος: Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
Διεύθυνση URL: www.eetaa.gr
Κατηγορία: Τόποι  | Οργανισμοί
Facebook: eetaa

Περιγραφή:
Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Ετικέτες:
ΕΣΠΑ, τοπική αυτοδιοίκηση