Ο εκπαιδευτικός όμιλος αποτελεί ένα φοιτητικό φροντιστήριο. Αναλαμβάνει την καθοδήγηση σε σε φοιτητικές εργασίες, πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές. Παράλληλα, παρέχει υποστήριξη σε στατιστικές αναλύσεις και μεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες.

Όνομα: Pioneering Education

Διεύθυνση url: pioneeringedu.com
Κατηγορία: Εκπαίδευση | Εργασία
 
Νεο Site!
Όνομα: Protoporo
Διεύθυνση url: protoporo.gr
 
Ετικέτες:
Πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, φοιτητικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, εκπόνηση διπλωματικών, εκπόνηση πτυχιακών