Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο. Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό.

Διεύθυνση url: MoreThanTax
Κατηγορία:  Αγορές | Επιχειρήσεις 

Facebook: MoreThanTax
Twitter: MoreThanTax
Instagram: MoreThanTax

Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά ζητήματα καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. 

 Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ.

 


 Ετικέτες (λέξεις κλειδιά): Λογιστικό Γραφείο, λογιστής