Αναλαμβάνουμε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κάθε είδους και προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Το γεγονός ότι αποτελούμε μια από τις πιο αξιόπιστες και έμπειρες εταιρίες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μας δίνει τη δυνατότητα να αναλάβουμε την αντικατάσταση, εκσυγχρονισμό, ενεργειακή αναβάθμιση ή εν γένει ανακαίνιση υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, με τον ίδιο βαθμό αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας.

Τίτλος: ΚΑΓΙΟΣ (Εκτέλεση Ηλεκτρολογικών Έργων)
Διεύθυνση url: akagios.gr
Κατηγορία: Αγορές | Επιχειρήσεις
Facebook: ΚΑΓΙΟΣ
Instagram: ΚΑΓΙΟΣ


Ετικέτες: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, Μελέτη, Επίβλεψη, Σχέδια, Πιστοποιητικά ΔΕΗ, Ενεργειακά πιστοποιητικά, Ηλεκτρογικός Εξοπλισμός