Εξοπλισμός βιομηχανίας τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών και χημικών για την μεταφορά και επεξεργασία ρευστών.

Τίτλος: Velti Tech
Διεύθυνση url: veltitech.com


Κατηγορία:  Αγορές | Επιχειρήσεις

 


Ετικέτες: αντλίες, σωλήνες, εξαρτήματα